Udruga Medicina i pravo je osnovana 2015.godine. Osnovna joj je djelatnost zaštita pacijenata  i medicinsko pravo.